Algemene Voorwaarden

Dit is de website van Adfo Groep, onderdeel van Sijthoff Media Groep BV, gevestigd te Amsterdam. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Adfo Groep accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Adfo Groep is verstrekt als voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Adfo Groep. De websites van Adfo Groep bevatten links naar websites van derden en Adfo Groep is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.
 
Algemene Voorwaarden en adverteren op een site van Adfo Groep
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten betrekking hebbende op adverteren of promoties op een site van Adfo Groep zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Adfo Groep. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier (Pdf). Tevens zijn hierop van toepassing de laatst geldende Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA), waarbij geldt dat de betalingstermijn in de Algemene Voorwaarden van Adfo Groep prevaleert. Klik hier voor de Regelen van het Advertentie-wezen (ROTA).
 
Auteursrecht
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adfo Groep is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Adfo Groep. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Adfo Groep. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.
 
Publiceren op een site van Adfo Groep
Op iedere inzending van een bijdrage of informatie aan één van de sites van Adfo Groep zijn van toepassing de Standaard Publicatievoorwaarden van Adfo Groep (Pdf), in de Standaard Publicatievoorwaarden dient onder 'bijdragen aan tijdschriften' tevens 'bijdragen aan elektronische uitgaven' verstaan te worden. Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de uitgever om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels online beschikbaarstelling in enig netwerk.
 
Privacy statement
Dit is het Privacy Statement van Adfo Groep, onderdeel van Sijthoff Media BV, gevestigd te Amsterdam.
Adfo Groep respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat Adfo Groep uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om u aan te melden voor een seminar of event of om producten van Adfo Groep aan te kopen.
Adfo Groep legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door Adfo Groep worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van Adfo Groep. Tevens kunnen uw gegevens beschikbaar worden gesteld aan partners, waarvan u een sessie (workshop, seminar) heeft gevolgd op een event van Adfo Groep. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. Adfo Groep verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten.
Om u bij het bezoek aan een website van Adfo Groep te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Adfo Groep niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.
Deelnemers aan een discussieforum geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Adfo Groep geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt. Als u meer wilt weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact met ons opnemen per e-mail.

Blijf op de hoogte

Whitepapers